சேவைகள்


1992 இல் இருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு வரை தனி ஒருவரால் மேற்கொள்ளபட்டு வந்த பல உதவி திட்டங்கள் 2016 இற்கு பிறகு வேறு பலரது கைகோர்த்தலுடனும் இவ் உதவிகள் கிளை விட ஆரம்பித்தது.

உதவிப்பாலம் ஒன்றியத்தின் முக்கிய நோக்கம் வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழே உள்ள அணைத்து உறவுகளை இனம் கண்டு அவர்களின் முக்கிய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்து, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதட்கு அவர்குளுக்கு உரிய முன்னேற்ற வழியை அமைத்து ஊக்குவித்தல்.

சுய தொழில் வாய்ப்பு திடடத்தை உருவாக்கி அவர்குளுக்கு உரிய உதவிகளை செய்து முன்னேற்ற வழியை அமைத்து கொடுத்தல்.

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழே உள்ள உறவுகளை இனம் கண்டு அவர்களின் பிள்ளைகளின் கல்விக்கு உரிய உதவிகளை செய்து முன்னேற்ற வழியை அமைத்துக் கொடுத்தல்.

தாயகத்தில் வறுமைக்கோட்டிற்கு வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழே வாழும் எம் உறவுகளுக்கு மருத்துவ உதவி செய்து கொடுத்தல்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விண்ணப்ப படிவம்
DOWNLOAD FORM
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான விண்ணப்ப படிவம்
DOWNLOAD FORM
வறுமைக்கோட்டின் கீழ் இருப்போருக்கான விண்ணப்ப படிவம்
DOWNLOAD FORM


உதவிப்பாலத்தில் இணைத்து பணி புரிபவர்களுக்கான விண்ணப்ப படிவம்
DOWNLOAD FORM
உதவிப்பாலத்திற்க்கு உதவ விரும்புவோரின் விண்ணப்ப படிவம்
DOWNLOAD FORM


தாயகத்தில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் எம் உறவுகளுக்கு உதவுவதற்கான நேரம் இது