தொடர்புகொள்ள

Send Us message

Message send successfully !

SWITZERLAND OFFICE

Uthavi Palam Verein
  • Postfach 1341,
  • 6340 Baar
  • Switzerland
  • Phone 1 :  +41 (0)79 171 20 91
  • Phone 2 :  +41 (0)77 979 17 09
  • Email :  uthavipalamverein@gmail.com
  • Web :  www.uthavippalam.com
வாங்கி விபரம்

SEYLON BANK - SRI LANKA
Account Name : S.Sarmila
Account Nr. : 093012887515101
Bank : Seylan Bank | Branch : Kilinochchi


UBS - SWITZERLAND
Account Name : Uthavi Palam Verein
IBAN : CH10 0027 3273 1452 86M1 U
Bank : UBS | Address: 6340 Baar

தாயகத்தில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் எம் உறவுகளுக்கு உதவுவதற்கான நேரம் இது