எம்மால் பயன் அடைந்தோர்

சுவிட்சர்லாந்தில் வசிக்கும் பத்மகாந்தன் அருன் என்பவர் உதவிபாலம் ஊடாக கஷ்டபடும் குடும்பத்திற்கு ஒரு பசுமாடு வாங்கி தந்துள்ளார்.

எம்மால் அனுப்பப்படட் பணத்தொகை விபரங்கள்

தாயகத்தில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் எம் உறவுகளுக்கு உதவுவதற்கான நேரம் இது